Hanel
  
          Strona główna O firmie Zastosowania Realizacje Kontakt
                   
Kable grzejne
Samoregulujące
Równoległe
Szeregowe
Metody zakańczania
Akcesoria
Urządzenia grzejne
Grzałki przemysłowe
Grzałki do stref Ex
Ogrzewacze beczek
Ogrzewacz kontenerów
Projektowanie
Opracow. dokumentacji
Produkcja
Układy sterowania

Kable grzejne samoregulujące

Kable grzejne samoregulujące posiadają element grzewczy, który składa się ze specjalnego polimeru zmieszanego z węglem zachowującego się jak półprzewodnik. Kiedy temperatura maleje w polimerze tworzą się liczne kanaliki przewodzące pomniejszające rezystancję. Wynikiem tego przepływ prądu podnosi moc kabla grzewczego. Odpowiednio przy wzroście temperatury zewnętrznej moc kabla zmniejsza się. Zjawisko to pozwala na utrzymywanie żądanej temperatury.

Zastosowanie.
Utrzymywanie stałych temperatur mediów w: zbiornikach, rurociągach; ochrona przed zamarzaniem obiektów przemysłowych oraz dróg, podjazdów, chodników, dachów, rynien, szyn kolejowych, itp.

Kable grzejne samoregulujące z naszej oferty przeznaczone są do stosowania w strefach bezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem Ex.

Możemy zaoferować przewody o nw. parametrach:

- 12 do 1000 V
- wytrzymałość na temperatury zewnętrzne do 300 ºC
- do 150 W/m

Zakres niskich temperatur 65/85 ºC:

Zakres niskich temperatur 85/85 ºC:


Zakres średnich temperatur 100/100 ºC:


Zakres wysokich temperatur 225/225 ºC:

Zakres wysokich temperatur 225/225 ºC:

Zakres wysokich temperatur 250/250 ºC:

Zakres wysokich temperatur (250) 300/300 ºC:

Zasilane niskim napięciem 22-24 VAC

Przeznaczone do ochrony dachów i rynien:

Przeznaczone do ochrony dróg, podjazdów, itp.:

Przeznaczone do utrzymywania stałej temperatury
w instalacjach ciepłej wody:

Przeznacz. do ochrony szyn kolejowych 600-750 VDC

Freezstop Micro (FSM)

Freezstop Lite (FSLe)
Freezstop Regular (FSR)

Freezstop Extra (FSE)
Freezstop Extra (FSEw)

FailSafe+ (FS+)

FailSafe Super (FSS)

FailSafe Ultimo (FSU)

Auto FailSafe (AFS)

Freezstop Low Voltage (FLV)

G-Trace (GT)

SnoMelt (SM)


HotWat (HW)

Contact Rail Heater (CRH)

  Produkty 
Freezstop Micro (FSM)
Freezstop Lite (FSLe)
Freezstop Regular (FSR)
Freezstop Extra (FSE)
Freezstop Extra (FSEw)
FailSafe + (FS+)
FailSafe Super (FSS)
FailSafe Ultimo (FSU)
Auto FailSafe (AFS)
Freezstop Low Voltage (FLV)
G-Trace (GT)
SnoMelt (SM)
HotWat (HW)
Contact Rail Heater (CRH)
 
Copyright © 2011-2016

Hanel | mobile: +48 601 92 55 96 | tel./fax: +48 56 678 71 27 | mail: hanel@hanel-fhd.pl | ul. Łagodna 11 | 87-103 Mała Nieszawka | woj. kujawsko-pomorskie