Hanel
  
          Strona główna O firmie Zastosowania Realizacje Kontakt
                   
Kable grzejne
Samoregulujące
Równoległe
Szeregowe
Metody zakańczania
Akcesoria
Urządzenia grzejne
Grzałki przemysłowe
Grzałki do stref Ex
Ogrzewacze beczek
Ogrzewacz kontenerów
Projektowanie
Opracow. dokumentacji
Produkcja
Układy sterowania

Kable grzejne samoregulujące

Kable grzejne samoregulujące posiadają element grzewczy, który składa się ze specjalnego polimeru zmieszanego z węglem zachowującego się jak półprzewodnik. Kiedy temperatura maleje w polimerze tworzą się liczne kanaliki przewodzące pomniejszające rezystancję. Wynikiem tego przepływ prądu podnosi moc kabla grzewczego. Odpowiednio przy wzroście temperatury zewnętrznej moc kabla zmniejsza się. Zjawisko to pozwala na utrzymywanie żądanej temperatury.

Zastosowanie.
Utrzymywanie stałych temperatur mediów w: zbiornikach, rurociągach; ochrona przed zamarzaniem obiektów przemysłowych oraz dróg, podjazdów, chodników, dachów, rynien, szyn kolejowych, itp.

Kable grzejne samoregulujące z naszej oferty przeznaczone są do stosowania w strefach bezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem Ex.

Możemy zaoferować przewody o nw. parametrach:

- 12 do 1000 V
- wytrzymałość na temperatury zewnętrzne do 300 ºC
- do 150 W/m

Zakres niskich temperatur 65/85 ºC:

Zakres niskich temperatur 85/85 ºC:


Zakres średnich temperatur 100/100 ºC:


Zakres wysokich temperatur 225/225 ºC:

Zakres wysokich temperatur 225/225 ºC:

Zakres wysokich temperatur 250/250 ºC:

Zakres wysokich temperatur (250) 300/300 ºC:

Zasilane niskim napięciem 22-24 VAC

Przeznaczone do ochrony dachów i rynien:

Przeznaczone do ochrony dróg, podjazdów, itp.:

Przeznaczone do utrzymywania stałej temperatury
w instalacjach ciepłej wody:

Przeznacz. do ochrony szyn kolejowych 600-750 VDC

Freezstop Micro (FSM)

Freezstop Lite (FSLe)
Freezstop Regular (FSR)

Freezstop Extra (FSE)
Freezstop Extra (FSEw)

FailSafe+ (FS+)

FailSafe Super (FSS)

FailSafe Ultimo (FSU)

Auto FailSafe (AFS)

Freezstop Low Voltage (FLV)

G-Trace (GT)

SnoMelt (SM)


HotWat (HW)

Contact Rail Heater (CRH)

  Produkty 
Freezstop Micro (FSM)
Freezstop Lite (FSLe)
Freezstop Regular (FSR)
Freezstop Extra (FSE)
Freezstop Extra (FSEw)
FailSafe + (FS+)
FailSafe Super (FSS)
FailSafe Ultimo (FSU)
Auto FailSafe (AFS)
Freezstop Low Voltage (FLV)
G-Trace (GT)
SnoMelt (SM)
HotWat (HW)
Contact Rail Heater (CRH)
 

Dlaczego warto stosować kable grzejne samoregulujące FSM, FSR, FSE, FSS i FSU z charakterystyką IT-S (Inherently temperature-safe) do ochrony przed zamarzaniem lub utrzymywania stałej temperatury rurociągów przemysłowych.

Każde zastosowanie kabli grzejnych stawia szczególne wymagania przed projektantem chcącym osiągnąć pożądaną wydajność przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa temperaturowego. Jednym z najważniejszych aspektów tego zagadnienia jest zapewnienie ochrony przed przegrzaniem instalacji oraz uszkodzeniem samego elementu grzejnego i na tym problemie skupimy się w tym omówieniu.

Przed przystąpieniem do doboru odpowiedniego kabla grzejnego należy zdefiniować jego maksymalną temperaturę na powłoce zewnętrznej. Określając ten parametr należy założyć, że termostat może ulec awarii w pozycji włączonej ON a co za tym idzie temperatura nie będzie w żaden sposób kontrolowana. Maksymalna temperatura powłoki elementu grzejnego nie może być wyższa niż dopuszczalny poziom temperatury w danej aplikacji. Tą górną granicą może być, na przykład odporność temperaturowa elementu grzejnego, graniczna temperatura procesu, lub też, w strefach zagrożonych wybuchem, klasa temperaturowa.

Istnieje kilka sposobów ochrony systemów grzejnych przed przekroczeniem dopuszczalnej  temperatury. Najlepszym z nich jest zastosowanie kabli grzejnych z charakterystyką IT-S, które nigdy nie osiągną górnej granicy.

Przewody z taką charakterystyką znacznie redukują moc podczas wzrostu temperatury. Ich moc wyjściowa jest równa zeru dla temperatury powłoki zewnętrznej nieco niższej niż maksymalna dopuszczalna temperatura elementu grzejnego. A zatem w większości zastosowań dalsze limitowanie temperatury nie jest potrzebne zakładając, że temperatura maksymalna powłoki nie przekracza żadnej innej ww. górnej granicy.

 Kable grzejne z charakterystyką IT-S zapewniają najwyższy stopień ochrony przed przegrzaniem i zawsze powinny być pierwszym wyborem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo systemu opartego na tego rodzaju przewodach nie zależy od niezawodności termostatów lub innych regulatorów temperatury.

Wszystkie kable grzejne samoregulujące z oferty HANEL posiadają charakterystykę IT-S i rzadko wymagają kontroli temperatury. Kontrolę taką stosuje się zazwyczaj tylko w celu ograniczenia zużycia energii lub dokładnej stabilizacji temperatury rurociągu.

 Kable grzejne samoregulujące FSM, FSR, FSE, FSS i FSU jako jedyne na polskim rynku są produktami całkowicie bezpiecznymi. Unikalna charakterystyka zależności mocy od temperatury zewnętrznej (moc dla temperatury granicznej w stanie włączonym ON spada rzeczywiście do zera) pozwala na stosowanie ich bez obawy samoistnego przegrzania.

Kable samoregulujące innych producentów po przekroczeniu temperatury granicznej w stanie włączonym ON …°C  (np. wskutek uszkodzenia termostatu czy nie wyłączenia zasilania oraz kumulacji ciepła) mogą uszkodzić się mimo że w stanie wyłączonym wytrzymują więcej. Powodem jest posiadanie jeszcze dość dużej mocy użytkowej przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze w stanie włączonym (nie zero).

Zastosowanie przewodów grzejnych FSM, FSR, FSE, FSS lub FSU eliminuje ten problem w całym zakresie ich odporności ON ...°C / OFF...°C (w temperaturze granicznej w stanie włączonym przestają przewodzić, moc = 0, w niższych temperaturach ponownie grzeją).

Dodatkowymi atutami są najwyższe wytrzymałości temperaturowe (od 65°C do 250°C) w stanie włączonym ON (pod napięciem) oraz brak skumulowanej ilości godzin oddziaływania temperatury granicznej.

 
Copyright © 2011-2016

Hanel | mobile: +48 601 92 55 96 | tel./fax: +48 56 678 71 27 | mail: hanel@hanel-fhd.pl | ul. Łagodna 11 | 87-103 Mała Nieszawka | woj. kujawsko-pomorskie